ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ နိုင်ငံခြား‌ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ရက် (၁၀၀) ပြည့်လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာအား ပြည်သူလူထုသို့ တင်ပြခြင်း