နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အခန်းကဏ္ဍ နှင့် တာဝန်များ

  • နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒများကို ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် ဝန်ကြီးဌာန ဖြစ်သည်။
  • နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့၏  နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အထောက်အကူပြုရမည်။
  • နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးကောင်စီ (People’s Security and Defence Council) အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်နှင့်အညီ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သံတမန်နည်းလမ်းများ၊ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနှင့် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်း နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးကောင်စီတွင် ပါဝင်သည့် ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၊ ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာသံတမန်များနှင့် အနီးကပ်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ မေလ ၃၀ရက်၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်။